SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mục tiêu của HDS khi cung cấp dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là nhằm đưa ra các giải pháp mang tính chiến lược đối với các vấn đề về Sở hữu trí tuệ,...

Trong môi trường kinh tế năng động như ở Việt Nam, các vấn đề bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng để đảm bảo thành công cho các hoạt động kinh tế của khách hàng. Chúng tôi không chỉ nắm bắt được sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam mà còn hiểu rõ về ngành nghề hoạt động của khách hàng do đó dịch vụ pháp lý mà HDS cung cấp trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ luôn hiệu quả và có tính áp dụng thực tiễn cao
Đội ngũ luật sư của HDS có khả năng trợ giúp và đại diện khách hàng để bảo vệ và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trên lãnh thổ Việt Nam. Chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ có sự đa dạng trong nhiều nội dung, bao gồm: Kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền,..v…v… , đồng thời  HDS có khả năng tiếp quản và xử lý các vấn đề có sự giao thoa giữa Sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực khác như tranh tụng, xử lý vi phạm, luật cạnh tranh, thuế.
Mục tiêu của HDS khi cung cấp dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là nhằm đưa ra các giải pháp mang tính chiến lược đối với các vấn đề về Sở hữu trí tuệ, chúng tôi không chỉ cung cấp các dịch vụ có giá trị pháp lý cao mà còn duy trình tính phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hiệu quả  đối với các hoạt động kinh tế của khách hành.
HDS hỗ trợ quý khách các Dịch vụ cụ thể như sau:

Dịch vụ SỞ HỮU TRÍ TUỆ