GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Chúng tôi tin tưởng kết quả phiên tranh tụng phụ thuộc cơ bản vào quá trình hợp tác làm việc giữa các bên liên quan, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực,...

Tranh chấp là một thực tiễn thường gặp trong các hoạt động kinh tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa các bên nhưng nhìn chung các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân đều mong muốn kết quả của quá trình giải quyết tranh chấp có thể bảo vệ lợi ích của mình đồng thời cho phép họ tiếp tục duy trì các hoạt động kinh tế. Thông qua dịch vụ pháp lý của HDS, khách hàng sẽ xác định được biện pháp phù hợp, cơ quan có thẩm quyền giải quyết đồng thời hiểu rõ lộ trình từng bước của quá trình giải quyết tranh tụng.
Chúng tôi tin tưởng rằng kết quả của phiên tranh tụng phụ thuộc cơ bản vào quá trình hợp tác làm việc giữa các bên liên quan, do đó, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tranh tụng của các luật sư tại HDS sẽ giúp quá trình hợp tác trở nên hiệu quả, thông suốt, đồng thời HDS cũng giữ vững thái độ và giác quan nhạy bén trong từng bước của quá trình giải quyết tranh chấp để luôn chủ động trợ giúp khách hàng đưa ra những quyết định phù hợp trong các tình huống có tính rủi ro cao.
Chúng tôi đại diện khách hàng hỗ trợ và xử lý các tranh chấp như sau:
 

Dịch vụ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP