Xử lí doanh nghiệp dừng hoạt động trong 01 năm

23/12/2019

HỎI:
Công ty tôi đã ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm nhưng chưa thông báo với cơ quan đăng kí kinh doanh và cơ quan thuế thì sẽ bị xử lí thế nào?
ĐÁP:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với cơ quan đăng kí kinh doanh và cơ quan thuếthì doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Nghị định sô 78/2015/NĐ-CP. Theo đó, khi doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với cơ quan đăng kí kinh doanh và cơ quan thuế thì Phòng đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời gian hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Phòng đăng kí kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi, trong quá trình giải quyết vụ việc nếu có thắc mắc gì vui lòng liện hệ lại với chúng tôi

Hỏi Đáp