Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Cùng HDS tham khảo nội dung "Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu" qua bài viết sau đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009);
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 năm 06 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều kiện gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Theo khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, 10 năm/lần.

Vì vậy, để có thể tiếp tục được bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Để gia hạn, cá nhân/tổ chức có yêu cầu phải nộp hồ sơ gia hạn trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng hết hiệu lực. Nếu hết thời hạn trên mà vẫn chưa gia hạn thì phải nộp thêm 10% phí gia hạn văn bằng cho mỗi tháng đóng muộn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng hết hiệu lực.

Thủ tục, trình tự gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ được quy định tại Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, gồm:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ( đối với trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
 • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc tổ chức (nếu thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Địa điểm nộp hồ sơ

Tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Quy trình giải quyết như thế nào?

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn:

 • Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ khi ra quyết định.
 • Ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối trong các trường hợp:

+ Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
+ Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.
Trong thời gian ấn định mà gười yêu cầu vẫn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn.

Trên đây là nội dung tư vấn, để tìm hiểu thêm các thông tin về Chuyển nhượng nhãn hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi - HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU qua thông tin liên hệ dưới đây

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/