Thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hãy cùng HDS tìm hiểu về "Thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu"

Căn cứ pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019;
 • Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
 • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ là?

Căn cứ khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ, văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

 • Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
 • Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
 • Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
 • Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;
 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
 • Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu muốn từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu thì hoàn toàn có thể yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấm dứt. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kể từ ngày nhận được tuyên bố của chủ văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ gồm những gì?

 • Hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực VBBH gồm:
 • Tờ khai chấm dứt hiệu lực VBBH (theo mẫu);
 • Văn bản thuyết minh lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực VBBH;
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
 • Tài liệu khác (nếu cần)

Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định là 10 ngày kể từ ngày nộp đơn. Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực khi chủ VBBH tuyên bố từ bỏ quyền đối với nhãn hiệu. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và ra Quyết định chấm dứt hiệu lực VBBH kể từ ngày nhận được tuyên bố của chủ VBBH.
Sau xem xét giải quyết đơn đã hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định chấm dứt hiệu lực VBBH và công bố trên Công báo SHCN
Trong trường hợp xét không có sơ sở, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực VBBH.

Phí, lệ phí chấm dứt hiệu lực VBBH đăng ký nhãn hiệu tính như thế nào?

 • Lệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu lực VBBH: 50.000 đồng/đơn
 • Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực VBBH: 180.000 đồng/VBBH
 • Phí công bố Quyết định chấm dứt hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định chấm dứt hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/VBBH

Trên đây là nội dung tư vấn, để tìm hiểu thêm các thông tin vềThủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi - HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU qua thông tin liên hệ dưới đây

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/