Thời hạn bảo hộ quyền tác giả bao lâu?

CQuy định về đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam?

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019;
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nội dung của quyền tác giả bao gồm?

Nội dung của quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản với tác phẩm. Cụ thể như sau:

Quyền nhân thân là các quyền mang yếu tố tinh thần của chủ thể đối với tác phẩm. Quyền nhân thân trong quyền tác giả được chia thành hai loại là quyền nhân thân không thể chuyển dịch và quyền nhân thân có thể chuyển dịch. Căn cứ Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ, quyền nhân dân bao gồm:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản là các lợi ích vật chất có được từ tác phẩm mà tác giả, chủ sở hữu có quyền được hưởng. Căn cứ Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ, các quyền tài sản đó bao gồm:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Xuất phát từ nội dung của quyền tác giả mà thời hạn bảo hộ quyền tác giả cũng được phân thành hai loại đó là bảo hộ vô thời hạn và bảo hộ có thời hạn. Cụ thể, Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ có quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả như sau:

 • Bảo hộ vô thời hạn:

Các quyền nhân thân không thể chuyển dịch bao gồm quyền đặt tên cho tác phẩm; quyền;  Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; quyền được bảo bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả bảo hộ vô thời hạn

 • Bảo hộ có thời hạn:

        + Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình;
        + Tác phẩm còn lại có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;
        + Ngoài ra, căn cứ Điều 24 Nghị định 22/2018, thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo là năm mươi năm.
        Trong đó cần lưu ý về thời điểm chấm dứt thời hạn bảo hộ như sau: Thời hạn bảo hộ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

 

Thông tin liên hệ:

HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • Trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/