Thay đổi thành viên công ty

19/12/2019

HỎI
Bố tôi là thành viên của 1 công ty TNHH 2TV, ngày 28/10/2019 bố tôi qua đời và có di chúc để lại toàn bộ tài sản góp vốn vào công ty cho mẹ tôi. Vậy, mẹ tôi cân làm gì để thay bố tôi trở thành thành viên của công ty?
ĐÁP
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
Theo quy định tại khoản 1, Điều 54 Luật Doanh nghiệp thì “Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty.”
Theo khoản 3, Điều 45 nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp: “3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;
c) Thời điểm thừa kế;
d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp quy định tại Điều 10 Nghị định này của người thừa kế.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
            Như vậy, mẹ của bạn là người thừa kế theo di chúc là thành viên của công ty. Công ty cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện trình tự thủ tục như trên để thay đổi thành viên trong công ty.
            Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi, trong quá trình giải quyết vụ việc nếu có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

Hỏi Đáp