Tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Cùng HDS tìm hiểu về thủ tục tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp qua bài viết bên dưới.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2019;
 • Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Thủ tục tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp làm như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người yêu cầu cần chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật.
Người yêu cầu có thể yêu cầu tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ban đầu sang một hoặc nhiều đơn mới.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người nộp đơn sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên thì mang nộp tại Cục sở hữu trí tuệ bằng cách nộp bản giấy hoặc nộp trực tuyến.
Nếu nộp hồ sơ trực tuyến thì người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Đơn tách sẽ được thẩm định về hình thức và sẽ được tiếp tục xử lý theo những thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Bước 4: Nộp phí, lệ phí

Người yêu cầu phải nộp lệ phí công bố lại đơn tách nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.
Ngoài ra, trong trường hợp đơn ban đầu đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ thì người yêu cầu phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn.

Bước 5: Thông báo đơn đăng ký

Sau khi tiến hành thủ tục sửa đổi đơn ban đầu, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận việc sửa đổi của đơn, công bố nội dung sửa đổi đó.
 

Thành phần hồ sơ tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm những gì? 

Để yêu cầu tách đơn, người yêu cầu cần chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ yêu cầu tách đơn bao gồm các giấy tờ sau:

 • 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đánh máy theo mẫu số 03-KDCN, Phụ lục A của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN (trên tờ khai đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần ghi cụ thể số đơn và ngày nộp đơn của đơn gốc ban đầu);
 • 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • Văn bản đề nghị tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp).

Phí, lệ phí để tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tính như thế nào?

Trong trường hợp đơn ban đầu đã có kết quả thẩm định nội dung của đơn:

 • Lệ phí lúc nộp đơn: 150.000 đồng Việt Nam.
 • Phí để công bố đơn: 120.000 đồng Việt Nam.
 • Phí để công bố từ hình thứ hai trở đi: 60.000 đồng Việt Nam/01 hình.
 • Riêng đối với văn bản đề nghị tách đơn mà nộp cho đơn ban đầu, thì người nộp đơn cần phải nộp thêm Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi cụ thể là 160.000 đồng Việt Nam.

Trong trường hợp đơn ban đầu chưa có kết quả thẩm định nội dung của đơn:

 • Khi tách phương án đã nêu ở tại đơn ban đầu sang đơn khác thì cần nộp khoản như sau:
 • Lệ phí lúc nộp đơn: 150.000 đồng Việt Nam.
 • Phí để công bố đơn: 120.000 đồng Việt Nam.
 • Khi tách đối tượng chưa được nêu ở tại đơn ban đầu sang đơn khác, thì cần nộp các khoản phí và lệ phí như đối với đơn ban đầu.

=>Tóm lại, việc yêu cầu tách đơn có trình tự, thủ tục tương tự như việc đăng ký đơn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Những thủ tục, gjp0iấy tờ trên là cần thiết theo quy định của pháp luật để giúp người yêu cầu thực hiện việc tách đơn của mình.
 Xem thêm: 

Trên đây là nội dung tư vấn của HDS về "Tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?"  Nếu bạn muốn tìm hiểu về quy trình đăng ký nhãn hiệu đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây.

​​Thông tin liên hệ:

 • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS
 • Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/