Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Hãy cùng HDS tìm hiểu về Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019;
 • Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
 • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thế nào là phản đối đơn về việc cấp văn bằng bảo hộ?

Căn cứ điều 112 Luật Sở hữu trí tuệ, trong thời gian xử lý đơn bảo hộ nhãn hiệu, tính từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được đăng Công báo cho đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì người thứ ba có quyền nêu ý kiến của mình về việc cấp đơn bảo hộ .

Việc phản đối đơn nhãn hiệu có ý nghĩa trong việc bảo hộ nhãn hiệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ sở hữu nhãn hiệu cũng như ngăn chặn việc xâm phạm, làm nhái nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân khác.

Thủ tục tiến hành phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Người có ý kiến phản đối nộp hồ sơ lên Cục sở hữu trí tuệ thể hiện việc phản đối việc Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Hồ sơ gồm:

 • Công văn giải trình về việc phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Tài liệu, chứng cứ kèm theo.
 • Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến phản đối theo quy định.

Quy trình giải quyết khi có đơn phản đối là?

Sau khi nhận được đơn phản đối từ bên thứ ba, Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét giải quyết trong từng trường hợp cụ thể:

 • Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của người thứ ba, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn và ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, nếu xét thấy cần thiết, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến phản hồi cho người thứ ba và ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người thứ ba trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó.
 • Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người thứ ba và người nộp đơn để làm rõ hơn vấn đề có ý kiến phản đối nếu xét thấy cần thiết và có yêu cầu của cả hai bên.
 • Cục Sở hữu trí tuệ xử lý ý kiến của người nộp đơn và người thứ ba trên cơ sở chứng cứ, lập luận do các bên cung cấp và tài liệu có trong đơn:

        + Trong trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là không có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ không phải thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn, nhưng phải thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét ý kiến, có nêu rõ lý do.
         + Trường hợp xét thấy ý kiến là có cơ sở, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định lại đơn

 

Trên đây là nội dung tư vấn, để tìm hiểu thêm các thông tin về Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi - HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU qua thông tin liên hệ dưới đây 

​​Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/