Phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu đen trắng và nhãn hiệu màu

Hãy cùng HDS tìm hiểu về "Phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu đen trắng và nhãn hiệu màu"

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009);
 • Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Nhãn hiệu được hiểu như thế nào?

Khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 giải thích nhãn hiệu hiểu một cách đơn giản đó chính là dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa dịch vụ của một doanh nghiệp khác.
Nhãn hiệu có thể là bất kỳ từ ngữ, chữ cái, hay số hoặc hình vẽ, hình ảnh, màu sắc…. hoặc sự kết hợp của các dấu hiệu kể trên được sử dụng để phân biệt hàng hóa và dịch vụ của các công ty khác nhau có thể được coi là nhãn hiệu.
Theo luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới, một nhãn hiệu có thể đăng ký bảo hộ:

 • Dạng đen-trắng;

 • Dạng màu;

 • Kết hợp hai dạng trên.

Đăng ký nhãn hiệu với nhiều dạng sẽ phát sinh các vấn đề gì?
Như đã đề cập ở trên, nhãn hiệu có thể được bảo hộ dưới 3 dạng, điều này đặt ra hai câu hỏi lớn:
Thứ nhất, phạm vi bảo hộ của một nhãn hiệu đen-trắng hoặc một nhãn hiệu trong dạng màu sắc như thế nào, nhãn hiệu nào được bảo hộ mạnh hơn?
Thứ hai, một nhãn hiệu đen-trắng với cùng nhãn hiệu đó nhưng được thể hiện ở dạng màu sắc có mối quan hệ như thế nào?
Tuy nhiên, Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn đều không đề cập hay có định hướng cụ thể nào cho chủ sở hữu nhãn hiệu nên bảo hộ nhãn hiệu màu hay nhãn hiệu đen trắng.
HDS sẽ gợi ý cho bạn dưới đây:

Phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu đen trắng và nhãn hiệu màu không có quy định rõ ràng về phạm vi bảo hộ đối với hai loại nhãn hiệu này và có nhiều cách tiếp cận khác nhau.

 • Cách thứ nhất, phạm vi của nhãn hiệu sẽ phụ thuộc vào mẫu nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu được đăng ký như thế nào thì nhãn hiệu đó sẽ được bảo hộ. Do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu đen trắng không thể tự ý sử dụng nhãn hiệu với màu sắc tùy ý hay nói cách khác, việc sử dụng nhãn hiệu đó không thuộc quyền bảo hộ của chủ sở hữu nhãn hiệu. nhãn hiệu.
 • Cách thứ hai linh hoạt hơn: đăng ký đen trắng nghĩa là nội dung (hình ảnh hoặc văn bản) của nhãn hiệu đó đã được bảo hộ. Do đó, nhãn hiệu có thể được sử dụng với các màu sắc khác nhau, miễn là vẫn giữ nguyên chữ hoặc hình ảnh của nhãn hiệu và màu sắc được sử dụng không phải là yếu tố phân biệt chính của nhãn hiệu. Trong trường hợp màu sắc là thành phần tự nó góp phần tạo nên tính phân biệt của nhãn hiệu thì nhãn hiệu đó phải được đăng ký dưới dạng màu sắc để được bảo hộ cao nhất. Tuy nhiên, nếu nhãn hiệu đã được đăng ký dưới dạng màu sắc thì chủ sở hữu nhãn hiệu bị hạn chế sử dụng, cụ thể là chỉ sử dụng màu đã đăng ký đúng với mẫu đã đăng ký khi đã đăng ký. .

Nhưng vẫn có thể đánh giá rằng: Một nhãn hiệu được đăng ký màu nói chung được bảo hộ nhiều hơn nhãn hiệu tương tự được bảo hộ bằng màu đen và trắng. Nhưng nhãn hiệu đen - trắng còn có ưu điểm là giúp chủ sở hữu nhãn hiệu có thể linh hoạt sử dụng nhãn hiệu theo nhiều cách khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế.

Mối quan hệ pháp lý giữa nhãn hiệu đen trắng và nhãn hiệu cùng màu là gì?
Mối quan hệ này được xem xét từ ba khía cạnh:

Thứ nhất là quyền ưu tiên: Nhãn hiệu đen trắng đã có từ trước không thể làm căn cứ để nộp đơn xin ưu tiên đối với việc nộp đơn đăng ký cùng nhãn hiệu nhưng có màu sắc vì căn cứ để xin quyền ưu tiên là trên cùng một nhãn hiệu, vì vậy trong trường hợp này do hai nhãn hiệu có màu sắc khác nhau nên chúng không được coi là cùng một nhãn hiệu.

Thứ hai là để làm căn cứ từ chối nhãn hiệu đã đăng ký như sau:

 • Nhãn hiệu đen trắng đã có từ trước không thể dùng làm đối chứng từ chối nhãn hiệu giống nhau của cùng một chủ sở hữu nhưng được trình bày khác màu vì hai nhãn hiệu có cách trình bày khác nhau nên không thể coi nhãn hiệu đó giống nhau để từ chối nhãn hiệu đó. nộp đơn sau.

Thứ ba là làm bằng chứng cho việc sử dụng:

 • Việc sử dụng phiên bản màu của nhãn hiệu đen trắng đã đăng ký có được coi là nhãn hiệu đen trắng được sử dụng hay không sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
 • Việc sử dụng màu trong nhãn hiệu đen trắng đã đăng ký sẽ không bị coi là thay đổi nhãn hiệu nếu: các yếu tố văn bản hoặc đồ họa vẫn giữ nguyên và là các yếu tố chính; độ tương phản sáng tối được giữ nguyên; Bản thân màu sắc không có tính phân biệt và không phải là đặc điểm phân biệt của nhãn hiệu.
 • Tóm lại, từ thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu cho thấy: Việt Nam cho phép nhãn hiệu đăng ký dưới dạng đen trắng có thể sử dụng ở các dạng màu sắc khác nhau, miễn là giữ nguyên nội dung văn bản. hoặc hình ảnh của nhãn hiệu và không vi phạm quyền đối với nhãn hiệu màu đen trắng hoặc màu đã đăng ký của người khác.

Xem thêm:

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI HDS HOÀN CHỈNH

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Thông tin liên hệ:

HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • Trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/