1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

Người nước ngoài đầu tư trên cơ sở mua cổ phần của công ty Việt Nam

2021-07-17

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật TNHH HDS. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
1. Căn cứ pháp lý
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Nghị định số  118/2015/NĐ-CP ngày 12  tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
2. Điều kiện mua cổ phần của tổ chức kinh tế:
Theo điều 25 của Luật Đầu tư năm 2014, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào tổ chức kinh tế bằng hình thức mua cổ phần của tổ chức kinh tế đó bằng việc mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm từ công ty hoặc các cổ đông của công ty.
Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài được pháp luật cho phép mua cổ phần của tổ chức kinh tế nhưng cũng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ cũng như hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nước ta, Luật Đầu tư năm 2014 đã có quy định Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tỷ lệ vốn điều lệ không giới hạn, trừ một số trường hợp đặc biệt, đó là:

  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan