1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

Mua lại phần vốn góp của thành viên

2021-07-17

 

ĐÁP: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 2 và Khoản 3 Điều 43 Luật Doanh Nghiệp thì khi có yêu cầu mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sẩn khác.

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định nêu trên thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Trên đây là ý kiến tư vẫn của chúng tôi, trong quá trình giải quyết vụ việc nếu có vấn đề gì vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan