Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao phải đăng ký bảo hộ

Cùng HDS tham khảo nội dung "Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao phải đăng ký bảo hộ" qua bài viết sau đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009);
 • Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung quy định kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm có thể là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắm ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng và được lưu thông độc lập.

Một ví dụ cụ thể của kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của chiếc xe ô tô, xe máy hoặc một chiếc điện thoại mà chúng ta hay dùng...

Chủ thể có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là?

Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ cho phép các chủ thể sau được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

 • Tác giả đã sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;
 • Cá nhân/tổ chức đầu tư kinh phí cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);
 • Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do nhà nước đầu tư toàn bộ phương tiện vật chất kỹ thuật, kinh phí thì nhà nước có quyền đăng ký hoặc cơ quan khác đại diện cho nhà nước thực hiện đăng ký;
 • Nếu nhiều cá nhân/tổ chức góp kinh phí, phương tiện vật chất thì các cá nhân/tổ chức này cũng có quyền đăng ký khi được tất cả các cá nhân khác đồng ý;
 • Các cá nhân/tổ chức khác được người có quyền đăng ký chuyển giao quyền đăng ký dưới hình thức hợp đồng hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

Những lợi ích mà đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đem lại là gì?

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mang lại cho chủ sở hữu nhiều lợi ích đáng kể, được liệt kê chi tiết dưới đây:

 • Một kiểu dáng công nghiệp sẽ làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm, nó làm cho sản phẩm hấp dẫn và thu hút khách hàng. Vì vậy bảo hộ các kiểu dáng giá trị là một phần có tính quyết định trong chiến lược kinh doanh của bất kỳ nhà thiết kế và sản xuất nào;
 • Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bằng cách đăng ký ở cơ quan đăng ký quốc gia giúp ngăn chặn người khác sao chép hoặc nhái lại nếu không được chủ sở hữu uỷ quyền. Điều này tạo nên ý nghĩa kinh doanh bởi nó tăng khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp và tăng thêm doanh thu;
 • Kiểu dáng công nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thị thành công một sản phẩm, làm tăng hình ảnh thương hiệu công ty. Việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đảm bảo sự độc quyền đối với việc sử dụng chính và là nhân tố chính trong chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp;
 • Kiểu dáng công nghiệp có khi lại là tài sản của doanh nghiệp nếu kiểu dáng đó đẹp – làm tăng giá trị thương mại không chỉ của sản phẩm mà còn của công ty, kiểu dáng công nghiệp càng thành công thì càng có giá trị;
 • Đăng ký một kiểu dáng giá trị góp phần thu lại vốn đầu tư thích đáng dành cho sáng tạo và marketing sản phẩm có liên quan;
 • Kiểu dáng công nghiệp còn có thể chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng cho người khác một mặt để tạo ra một nguồn lợi nhuận bổ sung với điều kiện là kiểu dáng đó đã được đăng ký bảo hộ, mặt khác bằng cách cấp phép sử dụng kiểu dáng, doanh nghiệp cũng có thể thâm nhập thị trường mà doanh nghiệp đang không thể phục vụ ở một mặt nào đó;
 • Ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép hoặc nhái lại, và do đó tăng cường vị thế cạnh tranh của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp;
 • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp khuyến khích cạnh tranh công bằng và thực hành thương mại trung thực.

Trên đây là nội dung tư vấn, để tìm hiểu thêm các thông tin về Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao phải đăng ký bảo hộ, hãy liên hệ với chúng tôi - HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU qua thông tin liên hệ dưới đây

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/