Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hãy cùng HDS tìm hiểu về "Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu"

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009);
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 năm 06 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các trường hợp được hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là?

Theo khoản 1 Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể được hủy bỏ toàn bộ hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực, được liệt kê dưới đây:

 • Đối với hủy bỏ văn bằng bảo hộ toàn bộ hiệu lực, thuộc các trường hợp sau:

Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;
Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

 • Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Quyền yêu cầu hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là?

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với các trường hợp nêu trên với điều kiện phải nộp phí và lệ phí (quy định tại khoản 2 Điều 96 trên).
Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ. Trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Trình tự, thủ tục hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm?

Thành phần hồ sơ

 • Theo Điều 20 Thông tư 16/2016/TT- BKHCN, hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm có:
 • Tờ khai đề nghị hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư này);
 • Chứng cứ (nếu có);
 • Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 • Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Địa điểm nộp hồ sơ
Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại Hà Nội hoặc ở Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.


Thời hạn giải quyết
Không quy định thời hạn giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Xem thêm:

Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu cần nộp gì?

Cấp phó bản Văn bằng bảo hộ trong những trường hợp nào? Hồ sơ yêu cầu cấp lại/cấp phó bản Văn bằng bảo hộ? Phí, lệ phí yêu cầu cấp lại/cấp phó bản Văn bằng bảo hộ

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ cần nộp những tài liệu gì?

Thời hạn thẩm định đơn yêu cầu duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ
 

Thông tin liên hệ:

HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • Trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/