GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU RƯỢU NGOẠI

30/11/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Căn cứ pháp lí

– Nghị định số 105/2017/NĐ – CP về kinh doanh rượu.

Điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu rượu

Khoản 1 Điều 30 Nghị định 105/2017/NĐ – CP quy định “Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.”
Khoản 3. Điều 30 nghị định 105/2017/ NĐ-CP quy định: Rượu nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Rượu nhập khẩu phải ghi nhãn hàng hóa và dán tem rượu theo quy định.
– Rượu nhập khẩu phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ( đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật ) trước khi nhập khẩu.
– Rượu nhập khẩu phải đáp ứng các quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
– Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép phân phối rượu

Theo Điều 21 Nghị định 105/2017, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu bao gồm:
 
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.
4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
5. Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép.
6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
b) Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.
7. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.
 

Thủ Tục Hành Chính