Gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Cùng HDS tham khảo nội dung "Gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp" qua bài viết sau đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009);
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 năm 06 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hiệu lực của văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 93 Luật SHTT năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009,

 • Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ có thời hạn được bảo hộ từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.
 • Trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.

Thời gian thực hiện quyền gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là?

 • Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn để Cục Sở hữu trí tuệ gia hạn trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực.
 • Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn (theo Điều 19 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

Trình tự, thủ tục gia hạn văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Thành phần Hồ sơ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là Điều 19 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, hồ sơ gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ tài liệu sau:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ (nếu chủ văn bằng yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân/Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu thông qua đại diện hoặc ủy quyền);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Địa điểm nộp Hồ sơ

Tại Cục Sở hữu trí tuệ trụ sở Hà Nội hoặc 02 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thời hạn giải quyết01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối:

 • Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định; hoặc
 • Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

 Trên đây là nội dung tư vấn, để tìm hiểu thêm các thông tin về kiểu dáng công nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi - HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU qua thông tin liên hệ dưới đây

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/