1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

Điều kiện đối với trưởng văn phòng đại diện

2021-07-17

Cảm ơn quý khánh đã đặt câu hỏi cho chúng tôi, HDS xin phép được giải đáp vấn đề của quý khách như sau:
            Căn cứ vào Khoản 6 Điều 33 Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định:
            “6. Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:
            a) Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;
            b) Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;
            c) Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;
            d) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.”
             Nhưng vây, trong trường hợp của quý khách, quý khách đang là chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, căn cứ theo Khoản 4 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014, quý khách cũng đang chính là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân đó. Do vậy, theo quy định nêu trên, quý khách không thể là đại diện cho Văn phòng của công ty nước ngoài.

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan