Điều kiện bảo hộ sáng chế

Cùng HDS tham khảo nội dung "Điều kiện bảo hộ sáng chế" qua bài viết sau đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009);
 • Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Sáng chế là gì?

Sáng chế được hiểu là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên (theo quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009).

Quyền đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?

Người có quyền đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế được quy định tại Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm:

Thứ nhất là tổ chức, cá nhân. Có thể là tác giả tạo ra sáng chế hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc;

Thứ hai là do chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước;

Thứ ba là trong trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ là gì?

Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế thì sáng chế phải đáp ứng được ba tiêu chí sau:

 • Có tính mới;
 • Có trình độ sáng tạo;
 • Và có khả năng áp dụng công nghiệp.

(được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ)

Đối tượng nào được đăng ký bảo hộ sáng chế?

Sáng chế sẽ được đăng ký bảo hộ nếu không thuộc một trong 07 trường hợp được liệt kê tại Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ, gồm:

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
 • Cách thức thể hiện thông tin;
 • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Trên đây là nội dung tư vấn, để tìm hiểu thêm các thông tin về Điều kiện bảo hộ sáng chế, hãy liên hệ với chúng tôi - HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU qua thông tin liên hệ dưới đây

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/