1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

Đăng ký sáng chế quốc tế

2021-07-17

 

Căn cứ pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019;
 • Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
 • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nộp đơn trực tiếp tại quốc gia nước ngoài

Việc đăng ký sáng chế này là việc người nộp đơn sẽ phải trực tiếp nộp đơn tại từng quốc gia dự định đăng ký cho sáng chế. Việc nộp đơn phải thực hiện theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp định PCT

Việt Nam là thành viên của Hiệp ước bằng sáng chế (PCT) từ ngày 10/03/1993, vì vậy, các trình tự thủ tục nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế sẽ tuân theo Hiệp ước này.
Điều kiện để nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT
Để nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT thì ít nhất trong đơn cần có 01 (một) cá nhân là công dân mang quốc tịch tại nước là thành viên hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hiệp ước PCT.
Thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT
- Hồ sơ đơn đăng ký sáng chế quốc tế gồm:

 • 03 Tờ khai “PCT REQUEST” (đăng tải tại website: http://wipo.int)
 • 03 Bản mô tả sáng chế (ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh)
 • Bản sao đơn đầu tiên để làm đơn ưu tiên nộp cho Văn phòng quốc tế
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định sơ bộ hình thức là 300.000VNĐ
- Địa điểm nộp đơn:
Người nộp đơn nộp hồ sơ thông qua Cục Sở hữu trí tuệ để Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra sơ bộ về hình thức và gửi hồ sơ đơn cho Văn phòng quốc tế và Cơ quan tra cứu quốc tế trong thời hạn 12 tháng và điều kiện an ninh là 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.
Ngoài ra, người nộp đơn có thể thể tiến hành nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT trực tiếp cho Văn phòng quốc tế và Cơ quan tra cứu quốc tế.
Thông tin liên hệ:

 • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS
 • Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội
 • Số điện thoại: (+84) 24 3627 9555
 • Hotline: (+84) 91 464 63 57

Trân trọng!

 • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan