Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019;
 • Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
 • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Điều kiện để bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam
Căn cứ vào Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ, điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ như sau:

 • Có tính mới:

Căn cứ điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ, Sáng chế được công nhận là mới so với trình độ kĩ thuật trên thế giới nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.
Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

 • Có trình độ sáng tạo:

Sáng chế được coi là trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

 • Có khả năng áp dụng công nghiệp:

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế gồm có?

 • Tra cứu khả năng bảo hộ của sáng chế
 • Việc tra cứu bảo hộ của sáng chế sẽ giúp tránh xâm phạm quyền SHCN đối với các sáng chế đã được bảo hộ của chủ thể khác. Đồng thời, đánh giá khả năng bảo hộ của các đối tượng sáng chế
 • Trước khi thực hiện  đăng ký sáng chế nên tra cứu về khả năng bảo hộ của đối tượng đó. Việc tra cứu có thể thực hiện được ở một số địa chỉ sau:

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php: Đây là trang web tra cứu thông tin sáng chế thuộc thư viện số về sở hữu công nghiệp của Việt Nam

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf: Đây là trang web tra cứu thông tin sáng chế do WIPO cung cấp
 
Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu;
 • 02 Bản mô tả sáng chế. Bản mô tả sáng chế gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).

Trong đó:

     Phần mô tả phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung sau:

 •      Tên sáng chế;
 •      Lĩnh vực sử dụng sáng chế;
 •      Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế;
 •      Bản chất kỹ thuật của sáng chế;
 •      Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);
 •      Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;
 •      Ví dụ thực hiện sáng chế;
 •      Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được.
 •     Yêu cầu bảo hộ được tách thành riêng sau phần mô tả, yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.
 •      Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): được tách thành trang riêng.
 • 02 Bản tóm tắt sáng chế. Tóm tắt sáng chế không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt sáng chế không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Phí, lệ phí: là?

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ
 • Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập (Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang);
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ (Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình);
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập (Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trang)

Lưu ý: Đơn đăng ký sáng chế cần được phân loại sáng chế quốc tế (IPC), trường hợp người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại sáng chế quốc tế).


Địa điểm nộp hồ sơ tại đâu?
Người nộp đơn có thể nộp hồ sơ bằng cách trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.


Thời gian giải quyết như thế nào?
Thẩm định hình thức: 01 tháng
Công bố đơn đăng ký sáng chế:

 • Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;
 • Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Thẩm định nội dung: không quá 18 tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Xem thêm:

Các hình thức nộp đơn sở hữu công nghiệp

Nộp đơn đăng ký sáng chế liên quan đến dược phẩm như thế nào? Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là bao lâu?

Phân loại sáng chế
 

Thông tin liên hệ:

HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • Trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/