Chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Cùng HDS tham khảo nội dung "Chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp" qua bài viết sau đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009);
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 năm 06 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Những điều cần chú ý đối với Chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là?

Chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (hay gọi cách khác là chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp) là một trong những quyền của chủ thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Có thể hiểu là mặc dù kiểu dáng công nghiệp chưa được cấp văn bằng bảo hộ, nhưng chủ thể nộp đơn vẫn có quyền đối với đăng ký của mình.

Việc này có thể diễn ra bất kỳ lúc nào trước khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và tùy vào nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc vì lợi ích kinh tế mà các chủ thể tiến hành thủ tục chuyển nhượng đơn. Việc chuyển nhượng này sẽ làm thay đổi chủ thể nộp đơn, vì vậy, để chuyển nhượng, chuyển giao các chủ thể cần làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền ghi nhận sự thay đổi.

Cần chú ý: 

 • Việc yêu cầu ghi nhận sự thay đổi người nộp đơn phải thực hiện trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối/quyết định cấp văn bằng bảo hộ.
 • Sau khi đã chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người chuyển nhượng sẽ không có quyền đối với việc đăng ký và đối với nhãn hiệu sau khi được cấp văn bằng nữa mà thay thế vào đó là người nhận chuyển nhượng.
 • Người nhận chuyển nhượng sẽ trở thành chủ thể nộp đơn, thực hiện việc theo dõi quá trình thẩm tra đơn và trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu nếu có quyết định cấp văn bằng.

Quy trình, thủ tục chuyển nhượng đơn như thế nào?

Thành phần Hồ sơ

Người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp khi có nhu cầu thì chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, gồm có:

 • Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (có thể yêu cầu chuyển nhượng nhiều đơn của cùng một chủ đơn trong một tờ khai, với điều kiện phải nộp phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn theo quy định theo số lượng đơn tương ứng);
 • Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền) nội dung bao gồm: tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó;
 • Giấy ủy quyền (nếu thông qua đại diện hoặc ủy quyền).

Lưu ý: Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Người yêu cầu phải nộp phí thẩm định đơn và phí công bố theo quy định.

Địa điểm nộp Hồ sơ tại đâu?

Cục Sở hữu trí tuệ tại trụ sở Hà Nội hoặc 02 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thời hạn giải quyết mất bao lâu?
Tiến hành giải quyết trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

 

Trên đây là nội dung tư vấn, để tìm hiểu thêm các thông tin về Chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi - HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU qua thông tin liên hệ dưới đây

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012
 • Email: contact@hdslaw.vn
 • Website: https://hdslaw.vn/

 
>>> Xem thêm: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu