Bảo hộ bí mật kinh doanh

25/11/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

HỎI
Điều kiện nào để bí mật kinh doanh được bảo hộ, những bí mật như thế nào không được bảo hộ bí mật kinh doanh?
ĐÁP
            Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
Theo khoản 23, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 thì bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.
- Điều kiện đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ được quy định điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ:
+ Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
+ Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
+  Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị  bộclộ và không dễ dàng tiếp cận được.
- Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh được quy định tại Điều 85 Luật Sở hữu trí tuệ:
+Bí mật về nhân thân;
+Bí mật về quản lý nhà nước;
+ Bí mật về quốc phòng, an ninh;
+ Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi, trong quá trình giải quyết vụ việc nếu có vướng mắc gì vui lòng liên hệ lại với chúng tôi,

Hỏi Đáp