Việt Nam là thị trường đầu tư hứa hẹn cho các doanh nghiệp Hongkong, Israel

30/11/2019

Vừa qua, ngày 1/11/2019, Bộ Công thương đã bắt đầu thực hiện cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ trực tuyến của Bộ Công thương tại ở chỉ: http://online.moit.gov.vn. Các thủ tục hành chính công mới được Bộ Công thương cung cấp trực tuyến bao gồm:
     Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô; Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô; Cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô; Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.
     Cấp lại; Sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.
     Việc cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doannh nghiệp trong việc thực hiện đăng ký, đồng thời, giảm thời gian, hạn chế nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính. Đây cũng là một bước tiến trong quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính công của chính phủ Việt Nam.

Tin tức