THAY ĐỔI TỶ LỆ PHẦN VỐN ĐẠI DIỆN

31/12/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

HỎI: Tôi là chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên X. Trên danh sách người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm đăng ký thành lập công ty, tôi ủy quyền đại diện cho ông A đại diện 20% vốn, ông B đại diện 30% vốn và ông c đại diện 50% vốn. Nay tôi muốn thay đổi tỷ lệ phần vốn được đại diện thì thực hiện như thế nào?
ĐÁP: theo quy định tại khoản 5,6 Điều 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, công ty gửi thông báo đến phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính,
Khi nhận thông báo, Phòng đăng kí kinh doanh trao Giấy biên nhận, Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu Phòng đăng kí kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hỏi Đáp