1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam

2021-07-17

​​​​​​​

  1. Cơ sở pháp lý
  1. Do Người đại diện pháp luật không đồng thời là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp và người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp tại Việt Nam, vì vậy, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  2. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện các bước như sau:
Bước1: Nộp hồ sơ
- Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
+ Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh.
- Cơ quan nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan