Hỗ trợ Công ty cổ phần tập đoàn Tima mở rộng hoạt động kinh doanh

03/02/2020

Dựa theo nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh tại nhiều nơi, Công ty cổ phần tập đoàn Tima vừa qua đã quyết định thành lập mới 2 địa điểm kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Công ty luật TNHH HDS đã được Công ty Tima ủy quyền tư vấn pháp lý, soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kết quả đã được công bố vào cuối năm 2019, 2 địa điểm kinh doanh mới của Công ty Tima đã chính thức được đi vào hoạt động. 

Tin tức