Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Cơ sở pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009);
  • Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
  • Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
  • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
  • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
  • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 năm 06 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời hạn được tiến hành sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu là?

Người nộp đơn được phép sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn /trước khi quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, được quy định tại Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005,sửa đổi bổ sung năm 2009.
Người yêu cầu thực hiện sửa đổi, bổ sung phải phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn theo quy định tại Thông tư 16/2016/TT-BKHCN. Tuy nhiên nếu sửa chữa các sai sót do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ, người yêu cầu không phải nộp các khoản phí nêu trên.

Phạm vi sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu là?

Điều 16 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN quy định người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn.
Lưu ý: Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu. Và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn.
Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

Trình tự, thủ tục đơn đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Thành phần hồ sơ
Khoản d Điều 16 Thông tư 16/2016 quy định hồ sơ gồm có:
+ Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo mẫu;
+ 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;
+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.
Địa điểm nộp hồ sơ
Tại Cục sở hữu trí tuệ, có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết
Không có quy định cụ thể, thông lệ là trong 03 ngày làm việc.

Xem thêm:

Trường hợp được sửa đổi văn bằng bảo hộ

Thời hạn thẩm định đơn yêu cầu duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ

Cấp phó bản Văn bằng bảo hộ trong những trường hợp nào? Hồ sơ yêu cầu cấp lại/cấp phó bản Văn bằng bảo hộ? Phí, lệ phí yêu cầu cấp lại/cấp phó bản Văn bằng bảo hộ


 

Thông tin liên hệ:

HDS BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU VIỆT

Trụ sở: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: (024)36 279 555 - 0914 646 357 - 0901737012

Email: contact@hdslaw.vn

Website: https://hdslaw.vn/