YÊU CẦU CÔNG TY MUA LẠI PHẦN VỐN GÓP

31/12/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Hỏi: Tôi là thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, vài hôm trước công ty có tổ chức cuộc họp hội đồng thành viên, và tôi không tán thành với nghị quyết tổ chức lại công ty.  Tôi muốn hỏi, tôi yêu có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình không?
Đáp: cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp thì thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành với nghị quyết của hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:
- Sửa đổi, bổ sung nội dung trong Điều lệ của công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, hội đồng thành viên.
- Tổ chức lại công ty
- Các trường hợp khác theo quy định trong Điều lệ của công ty.
Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải được lập thành văn bản và gửi đến công ty, trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.
Căn cứ quy định nêu trên thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nha.
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi, trong quá trình giải quyết vụ việc, nếu có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

Hỏi Đáp