Vũ Thị Hương Ly

Địa chỉ:
Hà Nội
Điện thoại:
0901 794 012
Download V-CARD Profile Liên hệ

Vũ Thị Hương Ly

Học vấn:
Cử nhân Khoa Luật - Đại học Luật Hà Nội

Trợ giúp cho Luật sư và Ban giám đốc làm việc với khách hàng trong việc cung cấp các thông tin cơ bản về hợp đồng dịch vụ pháp lý và các thông tin liên quan dựa theo yêu cầu của khách hàng 
Hỗ trợ Luật sư giải quyết các vụ việc liên quan tới Doanh nghiệp, Đầu tư như hỗ trợ các Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tiến hành thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

 
Back