Việt Nam tổ chức “Hội thảo thường niên khu vực ASEAN về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp”

12/11/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

          Vừa qua, vào ngày 28 tháng 10 năm 2019, cục Sở hữu trí tuệ cùng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Cơ quan sáng chế Nhật Bản đã cũng nhau phối hợp tổ chức “Hội thảo thường niên khu vực ASEAN về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp”. Hội nghị có sự tham gia của ông Lê Ngọc Lâm, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ; ông Juneho Jang, cán bộ quản lý cấp cao khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của WIPO; ông Hokuto Tateba, Phòng Công nghệ thông tin và Quản lý Thông tin sáng chế, Cơ quan sáng chế Nhật Bản cùng các đại diện thuộc ASEAN.
          Phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị, ông Lê Ngọc Lâm, sáng kiến của WIPO về Hội thảo thường niên này là một sáng kiến thiết thực nhằm mục đích thúc đẩy việc ứng dụng những công nghệ của WIPO trong những cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ trong các quốc gia ASEAN, đồng thời, tạo cơ hội để chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
          Tại hội thảo, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến, như: cập nhật những bước phát triển về công nghệ thông tin của các nước ASEAN; cập nhật về phần nhận và xử lý đơn đăng ký Nhãn hiệu quốc tế trong thệ thống WIPO Madrid; giới thiệu về các dự án số hóa dữ liệu của WIPO; WIPO FILE – nộp đơn trực tuyến qua hệ thống nhận đơn của WIPO, khả năng tích hợp WIPO FILE với hệ thống tính phí của từng nước; kế hoạch phát triển và nâng cấp của WIPO FILE.
          Cũng tại hội thảo, lần lượt WIPO, Cơ quan sáng chế Nhật Bản lần lượt trình bày về những Công nghệ thông tin do WIPO phát triển; kế hoạch hỗ trợ phát triển của hệ thống WIPO cho từng nước ASEAN; về phiên bản mới của WIPO IPAS 4.0 và hệ thống Công nghệ thông tin của Cơ quan sáng chế Nhật Bản. Trong khi đó, các đại diện ASEAN cũng trình bày Báo cáo về hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và Hệ thống ASEAN Patentscope (APS) của nước mình.
          Hội nghị cũng là một bước đệm thể hiện vai trò của Việt Nam khi sẽ trở thành Chủ tịch ASEAN vào năm tới. Trên cương vị chủ tịch, Việt Nam hứa hẹn sẽ đưa các quốc gia ASEAN tiến gần hơn với các nền kinh tế lớn, tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mà bước đầu tiên là tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong cách quốc gia thành viên.

Tin tức