Nghị định số 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
10/09/2019
Số hiệu: 108/2018/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/08/2018 Ngày hiệu lực: 10/10/2018
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Xem thêm

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
10/09/2019
Số hiệu: 16/2015/TT-BKHĐT Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 18/11/2015 Ngày hiệu lực: 02/01/2016
Ngày công báo: 15/01/2016 Số công báo: Từ số 71 đến số 72

  Xem thêm

Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định về vận tải đa phương thức
10/09/2019
Số hiệu: 144/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/10/2018 Ngày hiệu lực: 16/10/2018
Ngày công báo: 29/10/2018 Số công báo: Từ số 1009 đến số 1010
Xem thêm

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
10/09/2019
Số hiệu: 91/2015/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 28/12/2015 Số công báo: Từ số 1243 đến số 1244
Xem thêm

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12
10/09/2019
Số hiệu: 54/2010/QH12 Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 17/06/2010 Ngày hiệu lực: 01/01/2011
Ngày công báo: 25/09/2010 Số công báo: Từ số 564 đến số 565
Xem thêm

Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13
10/09/2019
Số hiệu: 92/2015/QH13 Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 29/12/2015 Số công báo: Từ số 1251 đến số 1252
Xem thêm

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13
10/09/2019
Số hiệu: 10/2012/QH13   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2012   Ngày hiệu lực: 01/05/2013
Ngày công báo: 05/08/2012   Số công báo: Từ số 475 đến số 476
Xem thêm

Thông tư 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực
10/09/2019
Số hiệu: 36/2018/TT-BCT   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 16/10/2018   Ngày hiệu lực: 06/12/2018
Ngày công báo: 08/11/2018   Số công báo: Từ số 1027 đến số 1028
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 
 
Xem thêm