Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
13/09/2019
Số hiệu: 76/2015/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/09/2015 Ngày hiệu lực: 01/11/2015
Ngày công báo: 22/09/2015 Số công báo: Từ số 997 đến số 99
Xem thêm

Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
13/09/2019
Số hiệu: 66/2014/QH13 Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2014 Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Ngày công báo: 30/12/2014 Số công báo: Từ số 1171 đến số 1172
Xem thêm

Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
13/09/2019
Số hiệu: 43/2018/TT-BCT Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/11/2018 Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Ngày công báo: 09/12/2018 Số công báo: Từ số 1095 đến số 1096
Xem thêm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
13/09/2019
Số hiệu: 15/2018/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/02/2018 Ngày hiệu lực: 02/02/2018
Ngày công báo: 15/02/2018 Số công báo: Từ số 375 đến số 376
Xem thêm

Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12
13/09/2019
Số hiệu: 55/2010/QH12 Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 17/06/2010 Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày công báo: 25/09/2010 Số công báo: Từ số 564 đến số 565
Xem thêm

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương
10/09/2019
Số hiệu: 09/2018/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/01/2018 Ngày hiệu lực: 15/01/2018
Ngày công báo: 29/01/2018 Số công báo: Từ số 219 đến số 220
Xem thêm

Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2003 Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần
10/09/2019
Số hiệu: 19/2003/TT-BTC Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 20/03/2003 Ngày hiệu lực: 13/05/2003
Ngày công báo: 28/04/2003 Số công báo: Từ số 28 đến số 29
Xem thêm

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
10/09/2019
Số hiệu: 02/2019/TT-BKHĐT Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 08/01/2019 Ngày hiệu lực: 11/03/2019
Ngày công báo: 01/02/2019 Số công báo: Từ số 117 đến số 118
Xem thêm