Nghị định số 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
16/09/2019
Số hiệu: 109/2016/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 17/02/2017 Số công báo: Từ số 143 đến số 144
Xem thêm

Thông tư 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế
16/09/2019
Số hiệu: 95/2016/TT-BTC Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/06/2016 Ngày hiệu lực: 12/08/2016
Ngày công báo: 12/08/2016 Số công báo: Từ số 853 đến số 854
Xem thêm

Nghị định 83/2013/NĐ-CP quyết định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
16/09/2019
Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/07/2013 Ngày hiệu lực: 15/09/2013
Ngày công báo: 05/08/2013 Số công báo: Từ số 455 đến số 456
Xem thêm

Luật số 78/2006/QH11 về quản lý thuế
16/09/2019
Số hiệu: 78/2006/QH11 Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: 01/07/2007
Ngày công báo: 25/06/2007 Số công báo: Từ số 410 đến số 411
Xem thêm

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
16/09/2019
Số hiệu: 103/2009/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: 01/01/2010
Ngày công báo: 22/11/2009 Số công báo: Từ số 529 đến số 530
Xem thêm

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của luật du lịch
14/09/2019
Số hiệu: 06/2017/TT-BVHTTDL Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 15/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/02/2018
Ngày công báo: 08/02/2018 Số công báo: Từ số 361 đến số 362
Xem thêm

Chỉ thị 01/CT-BTC về tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019
14/09/2019
Số hiệu: 01/CT-BTC   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2019   Ngày hiệu lực: 29/08/2019
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 
Xem thêm

Luật du lịch số 09/2017/QH14
14/09/2019
Số hiệu: 09/2017/QH14 Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 19/06/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 25/07/2017 Số công báo: Từ số 515 đến số 516
Xem thêm