CÔNG VĂN 4332/BKHĐT-ĐTNN NĂM 2015 VỀ ÁP DỤNG TẠM THỜI THỦ TỤC, MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH
29/10/2019

CÔNG VĂN 4332/BKHĐT-ĐTNN NĂM 2015 VỀ ÁP DỤNG TẠM THỜI THỦ TỤC, MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH

 
Số hiệu: 4332/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 30/06/2015   Ngày hiệu lực: 30/06/2015
  Tình trạng: Không xác định
 
Xem thêm

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 2017
28/10/2019
 
Số hiệu: 05/2017/QH14   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/06/2017   Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 25/07/2017   Số công báo: Từ số 513 đến số 514
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

LUẬT ĐẦU TƯ 2014
28/10/2019
 
Số hiệu: 67/2014/QH13   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Ngày công báo: 30/12/2014   Số công báo: Từ số 1173 đến số 1174
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
28/10/2019

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

 
Số hiệu: 68/2014/QH13   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Ngày công báo: 30/12/2014   Số công báo: Từ số 1175 đến số 1176
     
Xem thêm

LUẬT THƯƠNG MẠI 2005
28/10/2019

LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

 
Số hiệu: 36/2005/QH11   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 14/06/2005   Ngày hiệu lực: 01/01/2006
Ngày công báo: 22/07/2005   Số công báo: Từ số 24 đến số 25
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 

 

Xem thêm

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp
28/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 
Số hiệu: 78/2015/NĐ-CP   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/09/2015   Ngày hiệu lực: 01/11/2015
Ngày công báo: 27/09/2015   Số công báo: Từ số 1009 đến số 1010
   
Xem thêm

Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của chính phủ về vận tải đa phương thức
28/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 87/2009/NĐ-CP VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

 
Số hiệu: 87/2009/NĐ-CP   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/10/2009   Ngày hiệu lực: 15/12/2009
Ngày công báo: 29/10/2009   Số công báo: Từ số 493 đến số 494
   
 
Xem thêm

Nghị định số 168/2017/NĐ – CP Hướng dẫn Luật Du lịch
25/09/2019
Số hiệu: 168/2017/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 10/03/2018 Số công báo: Từ số 429 đến số 430
Xem thêm