NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
29/10/2019
 
Số hiệu: 15/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: 02/02/2018
Ngày công báo: 15/02/2018   Số công báo: Từ số 375 đến số 376
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 
Xem thêm

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2010
29/10/2019
 
Số hiệu: 55/2010/QH12   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 17/06/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết   Số công báo: Đã biết
  Tình trạng: Đã biết
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
29/10/2019
 
Số hiệu: 108/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/08/2018   Ngày hiệu lực: 10/10/2018
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT DOANH NGHIỆP
29/10/2019
 
Số hiệu: 96/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/10/2015   Ngày hiệu lực: 08/12/2015
Ngày công báo: 30/10/2015   Số công báo: Từ số 1073 đến số 1074
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 168/2017/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT DU LỊCH
29/10/2019
 
Số hiệu: 168/2017/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2017   Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 10/03/2018   Số công báo: Từ số 429 đến số 430
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH
29/10/2019

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH

 
Số hiệu: 16/2015/TT-BKHĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 18/11/2015   Ngày hiệu lực: 02/01/2016
Ngày công báo: 15/01/2016   Số công báo: Từ số 71 đến số 72
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ
29/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ

 
Số hiệu: 118/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết   Số công báo: Đã biết
  Tình trạng: Đã biết
Xem thêm

THÔNG TƯ 19/2003/TT-BTC HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ VÀ QUẢN LÝ CỔ PHIẾU QUỸ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
29/10/2019

THÔNG TƯ 19/2003/TT-BTC HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ VÀ QUẢN LÝ CỔ PHIẾU QUỸ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

 
Số hiệu: 19/2003/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 20/03/2003   Ngày hiệu lực: 13/05/2003
Ngày công báo: 28/04/2003   Số công báo: Từ số 28 đến số 29
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm