TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
13/01/2020
Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.  Phụ lục A - Mẫu số 04-NH:  Tờ khai đăng ký nhãn hiệu Xem thêm


THÔNG TƯ 02/2017/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
07/11/2019
 
Số hiệu: 02/2017/TT-BKHĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 18/04/2017   Ngày hiệu lực: 15/06/2017
Ngày công báo: 05/05/2017   Số công báo: Từ số 313 đến số 314
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 54/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG
29/10/2019
 
Số hiệu: 54/2019/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/06/2019   Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Ngày công báo: 30/06/2019   Số công báo: Từ số 515 đến số 516
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 
Xem thêm

THÔNG TƯ 43/2018/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
29/10/2019
 
Số hiệu: 43/2018/TT-BCT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/11/2018   Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Ngày công báo: 09/12/2018   Số công báo: Từ số 1095 đến số 1096
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 67/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VỀ KINH DOANH THUỐC LÁ
29/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 67/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VỀ KINH DOANH THUỐC LÁ

 
Số hiệu: 67/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/06/2013   Ngày hiệu lực: 15/08/2013
Ngày công báo: 11/07/2013   Số công báo: Từ số 401 đến số 402
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 94/2012/NĐ-CP VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU
29/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 94/2012/NĐ-CP VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

 
Số hiệu: 94/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2012   Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Ngày công báo: 23/11/2012   Số công báo: Từ số 661 đến số 662
  Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/11/2017
 
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 67/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ
29/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 67/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ

 
Số hiệu: 67/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2016   Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 16/07/2016   Số công báo: Từ số 563 đến số 564
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 
Xem thêm