Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
10/09/2019
Số hiệu: 24/2012/QH13   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/11/2012   Ngày hiệu lực: 01/07/2013
Ngày công báo: 24/12/2012   Số công báo: Từ số 765 đến số 766
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 
Xem thêm

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11
10/09/2019
Số hiệu: 28/2004/QH11   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 03/12/2004   Ngày hiệu lực: 01/07/2005
Ngày công báo: 01/01/2005   Số công báo: Số 1
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 
Xem thêm