Thử việc không đạt yêu cầu có được kéo dài thời gian thực tập không?

29/07/2020

Trong mối hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động trước khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ thường ký hợp đồng thử việc trước. Đây là quá trình để các bên có thể tìm hiểu lẫn nhau, người sử dụng lao động có thể đánh giá được khả năng làm việc cũng như mức độ phù hợp của người đó với công việc; còn người lao động cũng sẽ hiểu được môi trường làm việc của mình. Tuy nhiên, sau khi kết thúc hợp đồng thử việc mà người lao động không đáp ứng được điều kiện thử việc thì có thể kéo dài thời gian thực tập hay không?

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Căn cứ pháp lý

 • Luật lao động năm 2012;
 • Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động;
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động;

Hợp đồng thử việc                                                                       

Hợp đồng thử việc là một loại hợp đồng được ký kết trong một thời hạn nhất định. Nếu thử việc đạt yêu cầu người lao động và người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động chính thức.
Hợp đồng thử việc là toàn bộ các điều khoản quy định về nội dung làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia khi thử việc, thời hạn thử việc, lương và phụ cấp trong quá trình thử việc….
Về vấn đề tiền lương trong quá trình thử việc thì pháp luật lao động có quy định tiền lương của người lao động do các bên thỏa thuận nhưng phải bằng ít nhất 85% mức lương của công việc chính thức (Điều 28 BLLĐ 2012).
 
Thời gian thử việc
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
 • Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
 • Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
 • Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Chấm dứt hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc sẽ chấm dứt khi:
        Một là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thỏa thuận: Hợp đồng thử việc chưa hết hạn nhưng vì lý do nào đó mà trong các bên không thể thực hiện hợp đồng thử việc thì có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thử việc.
        Hai là hết hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc: Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.
        Ba là hết hạn hợp đồng thử việc: khi hết hạn hợp đồng thử việc thì người sử dụng lao động phải đánh giá việc đáp ứng nội dung thử việc.
 • Nếu không đạt yêu cầu, thì người sử dụng lao động được quyền chấm dứt hợp đồng thử việc;
 • Nếu đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
=> Như vậy, theo quy định của pháp luật lao động, người sử dụng lao động chỉ được thử việc 01 lần, không được kéo dài thời gian thử việc hay thử việc lần hai đối với người lao động kể cả khi thử việc không đạt yêu cầu.
 
Thông tin liên hệ:
 • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS
 • Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội
 • Số điện thoại: (+84) 24 3627 9555
 • Hotline: (+84) 91 464 63 57
Trân trọng

Tin tức