THỦ TỤC THÔNG BÁO BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

25/08/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

(ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)

Cơ sở pháp lý

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Quy định về Đăng ký doanh nghiệp
- Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Điều kiện thực hiện bổ sung, thay đổi

Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);
 Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trình tự thực hiện

Hồ sơ cần có:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);       
 - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh/ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;           
- Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.        
Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp chuẩn bị 2 bộ hồ sơ, 1 bộ bản mềm để nộp trực tuyến và 1 bộ bản giấy để nộp tại Phòng Đăng Ký kinh doanh. 2 bộ hồ sơ phải có nội dung hoàn toàn giống nhau
Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin: dangkykinhdoanh.gov.vn
Phòng ĐKKD sẽ ra thông báo hồ sơ hợp lệ. Sau khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ giấy kèm theo: giấy biên nhận điện tử, thông báo hồ sơ hợp lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ bản giấy và nhận kết quả, nếu hồ sơ phải sửa đổi bổ sung thì doanh nghiệp sẽ sửa đổi theo yêu cầu và nộp lại tương tự như trên.

Kết quả:
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Thủ Tục Hành Chính