Thủ tục thành lập chi nhánh

14/06/2020

Khách hàng đang muốn thành lập Chi nhánh để mở rộng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và đại diện theo uỷ quyền và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Chi nhánh và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập Chi nhánh này.

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Quy định về Đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Những vấn đề pháp lý cần lưu ý

 • Kiểm tra hồ sơ pháp lý địa điểm lập Chi nhánh;
 • Kiểm tra tài liệu nhân thân của người đứng đầu Chi nhánh;
 • Kiểm tra những điều kiện khác để đảm bảo việc thực hiện thủ tục tại Cơ quan nhà nước được diễn ra thuận lợi.

Trình tự thủ tục

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh của Doanh nghiệp

Thành phần Hồ sơ
Căn cứ theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ gồm có:
 • Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
Địa điểm​ nộp hồ sơ
Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở (hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở, khi thực hiện thông báo chi nhánh thành lập ở nước ngoài).
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2:  Khắc dấu và công bố mẫu dấu của Chi nhánh

Thành phần Hồ sơ
Theo khoản 2 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, trước khi sử dụng mẫu dấu, Chi nhánh phải gửi thông báo bao gồm những nội dung sau:
 • Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của văn phòng đại diện;
 • Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
Địa điểm​ nộp hồ sơ
Phòng đăng ký kinh doanh nơi Chi nhánh đặt trụ sở.
Thời hạn giải quyết
Không có quy định rõ về thời hạn, tuy nhiên theo kinh nghiệp của chúng tôi, thời hạn giải quyết đối với thủ tục Thông báo mẫu dấu là 03 ngày làm việc.
Với trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử trên trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn/, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
 
Thông tin liên hệ:
 • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS
 • Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội
 • Số điện thoại: (+84) 24 3627 9555
 • Hotline: (+84) 91 464 63 57
Trân trọng!

Tin tức