Thủ tục liên quan đến doanh nghiệp mới

26/08/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Hiện tại công ty tôi có hợp tác với một công ty nước ngoài (sau đây gọi là bên A) tiến hành một dự án. Hai bên cùng quyết định thành lập một công ty mới là pháp nhân độc lập và giám đốc là người của bên A. Vốn góp của bên doanh nghiệp tôi là tài sản (chiếm khoảng 40% vốn điều lệ), bên A góp khoảng 60% vốn điều lệ. Doanh nghiệp tôi có thắc mắc không biết các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp mới này như thế nào? 
Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của HDS law. Về vấn đề của Quý khách, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
1. Căn cứ pháp lý:
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
2 Điều kiện thành lập
Căn cứ theo khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư 2014 thì đối với trường hợp của Quý khách hợp tác với một doanh nghiệp nước ngoài để cùng tiến hành một dự án mới, trong đó nhà đầu tư nắm giữ 60% vốn điều lệ thì phải tuân theo quy định của pháp luật đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Đầu tiên, nhà đầu tư phải đáp ứng được những điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật đầu tư 2014 như sau:
 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật đầu tư 2014;
 • Hình thức đầu tư, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3.Trình tự thủ tục
Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
- Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
- Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
- Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư
Hồ sơ gồm:
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc tài liệu xác nhận tư cách pháp lý
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính
 • Hồ sơ địa điểm
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
Cơ quan nộp hồ sơ:
- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
- Phòng kinh tế đối ngoại của Sở kế hoạch và đầu tư đối với các dự án không thuộc nhóm trên.
Thời gian: 05 -10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định.
Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Bước 2:  Đăng ký thành lập doanh nghiệp
Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp (Được sửa đổi, bố sung bởi Nghị định 108/2018). Theo đó:
Hồ sơ gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Dự thảo điều lệ
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc tài liệu xác nhận tư cách pháp lý
Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Thời hạn: 03 – 06 ngày làm việc.
Kết quả: Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập doanh nghiệp
Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp Hồ sơ cần chuẩn bị:
4.Các thủ tục kèm theo
Như thông tin Quý khách cung cấp, vì doanh nghiệp của Quý khách góp vốn bằng tài sản nên Quý khách phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản từ doanh nghiệp của Quý khách sang doanh nghiệp mới thành lập.
Ngoài ra, vì doanh nghiệp mới sẽ do người của doanh nghiệp nước ngoài đảm nhiệm chức vụ giám đốc, nên cũng phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

Hỏi Đáp