Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke có vốn nước ngoài
28/05/2020
Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mở công ty tại Việt Nam với lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ karaoke. Kinh doanh dịch vụ karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có mã ngành là 9329. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý và đại diện thực hiện các thủ tục để xin kinh doanh dịch vụ karaoke có vốn nước ngoài. Xem thêm

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
27/05/2020

Doanh nghiệp Việt Nam dự kiến mở công ty tại nước ngoài với lĩnh vực không cần chấp thuận chủ trường của Thủ tướng chính phủ. Doanh nghiệp mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc đầu tư ra nước ngoài và đại diện thực hiện các thủ tục xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

Xem thêm


Thủ tục vay vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
28/04/2020
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn vay vốn của nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức nước ngoài) để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn. Doanh nghiệp mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc ký kết hợp đồng vay và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc ghi nhận khoản vay này. Xem thêm