Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
13/07/2020
Pháp luật quy định nhãn hiệu là một đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, việc bảo hộ này không phải là mãi mãi mà chỉ có một thời hạn nhất định. Hết thời hạn đó, chủ sở hữu nhãn hiệu mong muốn được pháp luật tiếp tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình thì phải làm thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
Xem thêm

Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
13/07/2020
Việc bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ là rất cần thiết để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhưng lại muốn hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đó vì một lý do nào đó. Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào, trình tự ra sao, hãy tham khảo bài viết dưới đây: Xem thêm

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên kết
13/07/2020
Nhãn hiệu chia ra làm rất nhiều loại như: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu nổi tiếng. Pháp luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nói chung, nhưng tùy loại nhãn hiệu mà có quy định riêng về trình tự, thủ tục. Vậy đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên kết như thế nào?
Xem thêm

Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
13/07/2020

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là giấy tờ xác lập sự bảo hộ về sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đó. Trong một số trường hợp một số thông tin trong văn bằng bảo hộ có sai lệch hoặc thay đổi so với thực tế vì vậy cần phải thực hiện việc sửa đổi văn bằng bảo hộ. Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

Xem thêm

Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
07/07/2020
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm một cách hợp pháp, là một căn cứ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm nếu chẳng may có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả muốn hủy bỏ Giấy chứng nhận đó vì một số lý do nhất định. Vậy pháp luật quy định như thế nào và làm sao để hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả?
Xem thêm

Giấy phép nhập khẩu rượu ngoại
21/06/2020
Khách hàng có nhu cầu xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu ngoại. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý về điều kiện để cấp giấy phép nhập khẩu rượu và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu ngoại.
Xem thêm

Thành lập công ty sản xuất thực phẩm
21/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập thành lập công ty sản xuất thực phẩm với Vốn đầu tư trong nước. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập thành lập công ty sản xuất thực phẩm và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập thành lập công ty sản xuất thực phẩm này.
Xem thêm

Thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh mua bán điện thoại
21/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán điện thoại. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh lĩnh vực này.
Xem thêm