Thủ tục thành lập chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam
25/08/2019
Doanh nghiệp nước ngoài dự kiến thành lập Chi nhánh tại Việt Nam với lĩnh vực hoạt động không thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Doanh nghiệp nước ngoài mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập chi nhánh của Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký hoạt động cho Chi nhánh. Xem thêm

THỦ TỤC GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
25/08/2019
Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn hoặc mua cổ phần tại doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở mua lại phần vốn góp/cổ phần của các nhà đầu tư hiện hữu hoặc góp thêm vốn vào công ty trên cơ sở công ty tăng vốn điều lệ, vốn góp dự án. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần tại Doanh nghiệp Việt Nam và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư và việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp Việt Nam. Xem thêm

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
25/08/2019
Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với lĩnh vực đầu tư không thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư. Xem thêm