1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555
  17/07/2021

Thủ tục chuyển khoản vay thành vốn góp đầu tư, vốn điều lệ

Trong quá trình hoạt động công ty (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có vay của thành viên (công ty nước ngoài) một số tiền để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nay công ty muốn chuyển khoản vốn vay này thành vốn góp của thành viên và mong muốn HDS tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển đổi khoản vốn vay thành vốn góp của dự án


  17/07/2021

THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có mã ngành là 8559 tương ứng với mã phân ngành CPC 929