Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Phạm vi dịch vụ

Đối với trường hợp các bên Nội dung dịch vụ giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của công ty Luật HDS cung cấp cho khách hàng như sau:
- Tư vấn pháp lý liên quan đến tranh chấp pháp lý phát sinh từ các hoạt động thu hồi nợ như:
 • Thu hồi nợ cá nhân
 • Thu hồi nợ doanh nghiệp
 • Thu hồi nơ phát sinh tư vay, mượn tài sản nhưng không thanh toán
 • Tư vấn thu hồi nợ phát sinh từ vi phạm hợp đồng (bao gồm các loại hợp đồng) hoặc phát sinh từ trách nhiệm ngoài hợp đồng
 • Tư vấn hướng giải quyết có lợi nhất theo quy định của pháp luật trong việc thu hồi nợ
 • Các vấn đề khác theo yêu cầu của khách hàng.
- Soạn thảo hồ sơ liên quan đến hoạt động thu hồi nợ như:
 • Hồ sơ khởi kiện thu hồi nợ doanh nghiệp
 • Hồ sơ kiện đòi nợ cá nhân
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của khách hàng
- Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước và các bên có liên quan
 • Đại diện khách hàng nộp đơn khởi kiện ra Tòa án và các cơ  quan có thẩm quyền để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật;
 • Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại Tòa án;
 • Đại diện cho khách hàng tham gia trong quá trình thi hành án để yêu cầu cơ quan Thi hành án thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Đại diện thực hiện các công việc khác theo ủy quyền của khách hàng

Lý do lựa chọn dịch vụ của HDS

 • Đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn 15 năm kinh nghiệm
 • Thành thạo các ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Nhật
 • Quy trình tư vấn chuyên nghiệp, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ đầu tư cho các nhà đầu tư
 • Xác định rõ ràng lộ trình thực hiện công việc và đảm bảo thực hiện đúng lộ trình
 • Có mối quan hệ tốt với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ của chúng tôi tính dựa theo thời gian thực hiện công việc bao gồm: thời gian tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Danh mục tài liệu cần cung cấp

- Đối với cá nhân:
 • Giấy chứng minh nhân dân
 • Toàn bộ chứng từ nợ làm bằng chứng nếu có như : Giấy xác nhận nợ, giấy hẹn nợ chứng từ vay mượn, mua bán  . . .
- Đối với doanh nghiệp:
 • Giấy chứng nhận đang ký kinh doanh
 • Toàn bộ chứng từ nợ nếu có như : Hợp đồng , hóa đơn, phiếu xuất kho, giấy xác nhận nợ
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, phía Công ty Luật HDS sẽ tiến hành tư vấn cách thức thu hồi nợ, tiến trình giải quyết công việc và đại diện ủy quyền thu hồi nợ.

Quy Trình cung cấp dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Luật TNHH HDS
Địa chỉ: Phòng 401 Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Email: contact@hdslaw.vn
Điện thoại: 0901758012