Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Phạm vi dịch vụ 

- Tư vấn pháp lý liên quan đến việc thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện:
  • Tư vấn điều kiện thành lập;
  • Tư vấn về quy trình thủ tục đăng ký thành lập;
  • Tư vấn về các vấn đề sau thành lập doanh nghiệp;
- Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
- Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước và các bên có liên quan
  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thành lập chinh nhánh/ văn phòng đại diện;
  • Đại diện khách hàng bổ sung hoàn thiện giấy tờ khi có yêu cầu bổ sung;
  • Đại diện thực hiện các công việc khác theo ủy quyền của khách hàng

Lý do lựa chọn dịch vụ của HDS

- Đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn 15 năm kinh nghiệm
- Thành thạo các ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Nhật
- Quy trình tư vấn chuyên nghiệp, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ đầu tư cho các nhà đầu tư
- Xác định rõ ràng lộ trình thực hiện công việc và đảm bảo thực hiện đúng lộ trình
- Có mối quan hệ tốt với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

Phí dịch vụ

- Phí dịch vụ của chúng tôi tính dựa theo thời gian thực hiện công việc bao gồm: thời gian tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Những yếu tố khác cấu thành nên phí dịch vụ:Lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước

 Danh mục tài liệu cần cung cấp

- Hồ sơ pháp lý của công ty mẹ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Tài liệu về địa điểm thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện
- Các quyết định, thông báo thành lập khác liên quan tùy thuộc vào loại hình của Công ty mẹ
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu tư vấn của HDS

 Quy Trình cung cấp dịch vụ  

Thông tin liên hệ

Công ty Luật TNHH HDS
Địa chỉ: P.401 Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Email:contact@hdslaw.vn 
Điện thoại 0901758012