TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Các giao dịch liên quan tới vấn đề tài chính không chỉ phức tạp mà còn có sự giao thoa đa dạng với các lĩnh vực khác nhau. Tư vấn 02436 279 555 .

Các giao dịch liên quan tới vấn đề tài chính không chỉ phức tạp mà còn có sự giao thoa đa dạng với các lĩnh vực khác nhau. Do vậy, để đảm bảo giao dịch được thực hiện thuận lợi đạt hiệu quả cao đòi hỏi các bên thực hiện phải có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Dựa trên thực tiễn đó, đội ngũ luật sư tư vấn của HDS sở hữu các kỹ năng cần thiết có thể xác định và phòng ngừa các rủi ro có thể xuất hiện trong quá trình giao dịch đồng thời hỗ trợ khách hàng xây dựng những biện pháp phù hợp vừa đảm bảo tính pháp lý vừa phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của khách hàng.   
Trình độ và chuyên môn của chúng tôi có sự chuyên sâu và đa dạng, nắm bắt được các vấn đề về phát triển kinh tế, pháp lý, chính trị của Việt Nam, có thể đáp ứng những yêu cầu đa dạng của khách hàng đối với việc xây dựng, sửa đổi, thực thi các thỏa thuận tài chính. Mục tiêu xuyên suốt quá trình cung cấp dịch của HDS là đảm bảo cho sự thành công của khách hàng trong nền kinh tế năng động của Việt Nam. Chúng tôi duy trì mối quan hệ thân thiện và hợp tác với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các tổ chức pháp lý khác phối hợp thực hiện các thủ tục cho khách hàng như: các thỏa thuận tín dụng, thủ tục giao dịch tại ngân hàng, các hợp đồng vốn vay,..v..v…
Cụ thể, các dịch vụ đại diện mà HDS cung cấp cho khách hàng bao gồm:

Dịch vụ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG