1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

TÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2021-07-17

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;
- Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 
- Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 78/2015

 

Pháp luật Việt Nam có nhiều thay đổi lớn liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư từ năm 2005 đến nay. Cụ thể Luật Đầu tư được thay đổi vào năm 2014, Luật Doanh nghiệp thay đổi vào năm 2014  đã tạo nên nhiều thay đổi trong cả nội dung lẫn thủ tục. 

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 74 Luật Đầu tư 2014 và Điều 59 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương vẫn có hiệu lực và có giá trị như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện dự án của mình theo nội dung ghi nhận trên những loại giấy tờ này.

Trong trường hợp doanh nghiệp có một số thay đổi thì phải thực hiện thủ tục “tách giấy”, theo quy định tại Điều 63 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, cụ thể là:
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Thay đổi đồng thời nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư;

Thẩm quyền thực hiện

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi đặt dự án

Hồ sơ

 Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:
- Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
- Thông tin của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên là cá nhân hoặc tổ chức của công ty TNHH;- Vốn điều lệ.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Giấy đề nghị bổ sung cập nhật theo mẫu II-18 tại thông tư 02/2019/TT-BHKĐT
- Danh sách thành viên (cổ đông) trong công ty

- Danh sách đại diện theo ủy quyền của công ty

- Bản sao GCN đầu tư, GCN đăng ký mã số thuế

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền làm thủ tục

Trường hợp thay đổi đồng thời nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư:

Doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện điều chỉnh nội dung dự án đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

-Giấy đề nghị bổ sung cập nhật theo mẫu II-18 tại thông tư 02/2019/TT-BHKĐT

-Danh sách thành viên (cổ đông) trong công ty

-Danh sách đại diện theo ủy quyền của công ty

-Bản sao GCN đầu tư, GCN đăng ký mã số thuế

-Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền làm thủ tục

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:

Nếu có thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi.
- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh.

Kết quả

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã thay đổi
 

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan