Quy định mới về chế độ nghỉ của người lao động

02/01/2020

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Vừa qua, Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019 đã được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 20/11/2019. Theo đó, nhiều quy định về trường hợp nghỉ việc riêng hưởng 100% lương và phải thông báo với người sử dụng lao động , nghỉ hẳng năm và nghỉ gộp 3 năm 1 lần được thêm vào.

Quy định mới về chế độ nghỉ của người lao động

Căn cứ vào Điều 115 của Bộ luật quy định:
1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:
a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.
2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.
Đối với ngày nghỉ phép, Khoản 1 Điều 113 quy định:
1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Cũng tại quy định tại Điều 113,  người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.  Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
Ngoài ra, Bộ Luật lao động quy định, người lao động khi nghỉ hằng năm được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.
Bộ luật Lao động mới sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021, tin rằng, việc áp dụng Bộ luật sẽ đem lại nhiều tác động, nâng cao năng suất người lao động Việt Nam.
 

Tin tức